Personal information – Thông tin cá nhân bằng tiếng Anh

Nối tiếp các chủ đề Tiếng Anh Giao Tiếp, ngày hôm nay ihoctienganh.net sẽ cùng các bạn khám phá những cụm từ, các ngữ cảnh yêu cầu khai thông tin cá nhân bằng Tiếng Anh.

Theo dõi bài học: Let’s get to know each other – hãy cùng tìm hiểu về nhau nhé

Bài viết này thật sự có ý nghĩa đối với các bạn đi phỏng vấn bằng Tiếng Anh.. Cùng tham khảo nhé!

Personal information (Thông Tin Cá Nhân)

Nhiều người học Tiếng Anh lâu năm chưa chắc là có thể hỏi, và cung cấp thông tin cá nhân thực sự của mình cho người khác một cách chính xác và tự tin. Nếu bạn là người đang bắt đầu học Tiếng Anh thì khả năng đặt câu hỏi, xin thông tin cá nhân người là vô cùng quan trọng và bắt buộc bạn cần làm được. Và đây là phần cơ bản nhất mà mỗi người học Tiếng Anh cần phải trả qua.

A: What’s your first name? – Tên của bạn là gì?
B: My first name is…
A: What’s your last name? Họ của bạn là gì?
B: My last name is…
A: What’s your address? Địa chỉ của bạn ở đâu?
B: My address is in District 1.
A: What’s your cell phone number?
B: My cell phone number is…
A: What’s your email address? Địa chỉ email của bạn là gì?
B: My email address is…
A: What’s your birthday?/ When’s your birthday? – Ngày sinh của bạn?
B: My birthday is…/ it’s august 25th 1988

Đoạn hội thoại mẫu…

Part 1:

A: What’s your last name?
B: My last name is Tuan.
A: What’s your address?
B: My address is in Go Vap District.
A: What’s your cell phone number?
B: My cell phone number is 09xx…How about you?
A: What’s your email address?
B: My email address is abc@gmail.com
A: When’s your birthday
B: My birthday is 25/02/1993

Part 2:

A: Hi Diana, When’s your birthday?
B: It’s August, 24th.
A: Oh right, your birthday is just 2 days before mine. Mine is on 26th.
B: Lovely, so can celebrate on the same day. 25th what do you think?
A: Good idea.

Part 3:

Bối cảnh: Diana là đại diện nhà cung cấp XYZ, cô gọi điện cho ngài JONE – giám đốc công ty đối tác để trao đổi một số thông tin quan trọng.

A: Good morning!
B: Hello. This is Diana calling from ABC company. May I speak to Mr JONE?
A: I am sorry, Mr JONE is not here. He is in the meeting. Could you please leave a message? I will tell him when he comes back. What is your full name?
B: My full name is Diana ross.
A: Ok. First name is Diana, D-I-A-N-A and surname is Ross, R-O-S-S. Right?
B: Yes, that’s right.
A: Could you please give me your mobile phone number?
B: It’s 0906 818 629
A: OK. I wrote a note about that. I will let Mr. JONE know when he comes back. Thanks.
B: Thanks. Goodbye.
A: Goodbye.

Viết một bình luận