Let’s get to know each other – hãy cùng tìm hiểu về nhau nhé

Ôn tập các câu cực kỳ cơ bản trong chủ đề hãy cùng tìm hiểu về nhau nhé!P

Các mẫu hội thoại cơ bản:

A: Hello! How are you – Xin chào, bạn khỏe không?

B:

 • Yes, I’m good. Thanks! – Vâng, Tôi ổn, cảm ơn bạn nhé.
 • I’m doing well
 • I’m doing great

A: Hi! I’m Eric

Nice to meet you.

What’s your name?

B: I’m Yen, Nice to meet you too.

A:

 • Nice to meet you!
 • Good to see you!
 • I’m glad to see you!

Trong trường hợp lâu quá rồi các bạn mới gặp lại, cần nhớ cấu trúc sau:

 • It’s good/ nice to hear from you

Trường hợp người khác giới thiệu cho bạn sự vật/ sự việc này hay quá thì bạn có thể trả lời rằng:

 • I’m glad to hear that

A:

 • What’s your family name? – Họ của bạn là gì?
 • What’s your last name? – Họ của bạn là gì?

B:

 • My last name is Truong

A: Quê của bạn ở đâu?

 • Where’re you from?
 • What’s your hometown?

B:

 • I’m from Saigon.
 • My hometown is Saigon

A: Bạn sống ở đâu?

 • Where do you live?
 • What’s your address?

B:

 • I live in District 1.
 • My address is Go vap District

A: Bạn làm ở đâu?

 • Where do you work?
 • What do you do?

Các câu hỏi về tên nickname có thể bạn cũng hay gặp.

A: Do you have a nickname?

B: Yes, my nickname is….

B: No, I don’t.

Các câu hỏi về bạn có học đại học không?

A: Are you a college student?

B: Yes, i am a college student.

B: No, I’m not a college student.

Tiếp theo, nếu các bạn là sinh viên đại học, thì các bạn có khả năng cao là sẽ được hỏi các câu tương tự như: 

A: What’s your major?

B: My major is ENGLISH.

các câu hỏi tiếp theo có thể bạn sẽ gặp là: 

A: Do you have a large family?

B: Yes, I have a large family.

B: No, I don’t a large family.

Một câu hỏi mình đã từng bị hỏi và thường xuyên dùng để hỏi người đối diện. 

A: How many brothers and sisters do you have? – Bạn có bao nhiêu anh và chị em?

B: I have 2 brothers, no sister. 

B: I have 4 sisters, no brothers.

Hỏi về các môn thể thao

A: What sports do you play? Bạn chơi môn thể thao gì?

B: I play soccer, tennis, yoga, billiard….

Hỏi về thần tượng của bạn..(câu hỏi này thì cuộc sống thực tế ít bị hỏi nhưng thỉnh thoảng vẫn dính nhé các bạn)

A: Who’s your favorite singer? Ai là ca sĩ yêu thích của các bạn.

B: My favorite singer is Son Tung MTP.

A: What kinds of movies do you like?

B: My favorite movie are….

Viết một bình luận