How là gì? Tổng hợp những câu hỏi về HOW

How là gì? Bạn thường gặp How trong Tiếng Anh. Tuy nhiên, bạn chưa biết cách sử dụng nó hiệu quả. Ngày hôm nay tôi xin đi vào phân tích và tổng hợp những câu hỏi về How bạn có thể sẽ gặp trong đời sống.

How nghĩa là: như thế nào? 

Tổng hợp những câu hỏi HOW trong đời sống

 1. Hôm nay bạn thế nào (dùng hỏi tối ngày)? How was your day?
 2. Khỏe không? How are you? Are you good/ how’s it going?
 3. Làm thế nào bạn có thể gặp cô ấy?
  Đã gặp trước đó rồi…How could you meet her?
  B. Chưa gặp bao giờ…How can you meet her?
 4. Làm sao chúng ta có thể trở thành một người tốt? How can we become good people?
 5. Làm thế nào chúng ta có thể kiếm được tiền? How can we make money/ earn money?
  Ans: Find a job.
 1. Từ đây đến sài gòn bao xa? How far from here to saigon/ how far is it from here to SG?
  How far: Khoảng cách.
  Ans: Khoảng 14 km: It ‘s about 14 km.
 2. Khoảng cách đến trái tim em là bao xa? How far from my heart to yours?
 3. Bao lâu? How long?
  Bạn đã học tiếng anh được bao lâu rồi? How long have you learned English? How long have you been learning ENGLISH?
  Ans: For  + …Khoảng. For 4 months.
  I have been learning English for 4 months.
 1. Bạn đã mất bao lâu để đọc hết quyển sách này?
  Mất bao lâu để ai đó làm gì đó. It takes + 1 khoảng time + S + V
  How long did it take you to read/ finish this book?
  Ans: Tôi đã mất 2 ngày để đọc xong nó: It took me 2 days to read/ finish this book.
 1. Sao bạn có thể nói vậy được? How could you say that?
 2. How: Phương tiện bằng cách nào?
  Làm sao bạn tới đây được vậy? How could you come/get here?
  By + phương tiện
  Ans: Tới bằng xe bus: I came here by bus/ motor, car…
 1. Bạn thường đi du lịch bằng phương tiện gì?
  Đi du lịch: Travel.
  How do you often travel? What means of transport do you often use to travel?
  How often? Hỏi về mức độ, tần suất
 1. Tần suất bạn đi xem phim như thế nào? How often do you go to the cinime/ movies?
  Cách trả lời ức chế nhất. ( I often go to the movies).
  1 lần/ tuần: once a week = once time a week.
  2 lần = twice = 2 times
  3 lần = 3 time.
  1 time a day = once a day.
  Tôi thường đi xem phim khoảng 3 lần / năm.
  I often go to the movies/cinema about 3 times a year.
 1. Bạn cao bao nhiêu vậy? How tall are you?
  Ans: I’m 1m7 tall 170. 1.7m = 1 point 7 meters.
 1. Bố bạn đẹp trai như nào? How hansome are your dad?
  How + tính từ + be + S?
  How handsome is your father/ dad?
 1. Làm thế nào chúng ta có thể lừa dối cậu ấy?
  Lie to s.b
  How can we lie to him?
 1. Cuộc trò chuyện của bạn với cô ấy sao rồi?
  Talk/ conversation: cuộc trò chuyện
  How was your conversation with her?
 2. Hôn nhân của bạn sao rồi?
  How is your marriage?

Viết một bình luận