Cấu trúc Not only, but also: Lý thuyết, cách dùng, đảo ngữ và bài tập

 CẤU TRÚC NOT ONLY… BUT ALSO

               “… not only… but also…” là một cấu trúc không mấy xa lạ với các học sinh cấp 3 và sinh viên đại học bởi cách sử dụng đa dạng trong văn nói và văn viết. Đặc biệt, nó chính là một trong “nguyên liệu” tốt cho các bài viết văn tiếng Anh thêm phong phú và hấp dẫn hơn. Song, không phải ai cũng có khả năng sử dụng thành thạo loại cấu trúc này, đặc biệt là những người mới bắt đầu học nó.

Bài viết hôm nay sẽ chỉ ra các cách dùng hiệu quả nhất dành có dạng câu này.

Định nghĩa

… not only… but also …: … không những… mà còn

 • Dùng để kết nối lẫn nhấn mạnh 2 từ hoặc cụm từ có cùng vị trí, tính chất.

Ví dụ  He is not only handsome but also studious

(Anh ấy không những đẹp trai mà còn chăm học.)

 • Câu trên dùng để nhấn mạnh 2 phẩm chất của chàng trai là đẹp trai và chăm học. Nếu không cần nhấn mạnh thì chúng ta chỉ cần bỏ cấu trúc trên cũng thành 1 câu thônh thường chỉ phẩm chất của anh ta.

Các trường hợp sử dụng cấu trúc

 1. Nhấn mạnh danh từ:
 S + V + not only + N + but also + N

Ví dụ  She has not only a cat but also a dog.

( Cô ấy không những có con mèo mà còn có cả chó.)

 •  Nhấn mạnh tính từ:
S + V + not only + Adj + but also + Adj

       Ví dụ: That cake is not only cheap but also delicious.

       ( Cái bánh đó không những rẻ mà còn ngon.)

S + not only + V + but also +  V
 • Nhấn mạnh động từ:

Ví dụ: He not only runs fast but also jumps high.

(Anh ấy không chỉ chạy nhanh mà còn nhảy cao.)

 •  Nhấn mạnh trạng từ:
S + V + not only + Adv + but also + Adv

      Ví dụ: They do their homework not only quickly but also carefully.

     (Họ không những làm bài tập nhanh mà còn cẩn thận nữa.)

 • Đảo ngữ:
Not only + trợ động từ/ to be + S  + loại từ + but also + loại từ

       Ví dụ: He is not only short but also fat.

 • Not only is he short but also fat.

             She not only draws well but also paints beautifully.

 • Not only does she draw well but also paint beautifully.

Các lưu ý :

 1. Các loại từ trong câu phải cùng loại với nhau, nếu trong vế đầu đang sử dụng danh từ thì vế sau cũng phải là danh từ. Không thể vế trước danh từ vế sau là tính từ được.

Ví dụ His mom is not only a cook but also nice.

=>His mom is not only a cook but aslo a housewife.

 • Phải phân biệt được các loại danh từ đi được với động từ.

Ví dụ:  She eats not only snacks but also cokes.

           =>She not only eats snacks but also drinks cokes.

Bài tập áp dụng :

Nối các câu sau theo cấu trúc not only, but also:

 1. This cooker is old and slow .
 2. Children are scared of ghosts. They are also scared of spiders.
 3. My dad sent me some flowers. And he also sent me some cookies.
 4. I am a doctor. I am a waiter, too.
 5. These houses aren’t new. They aren’t comfortable, too.

Giải:

 1.  This cooker is not only old but also slow.
 2. Children is scared of not only ghosts but also spiders.
 3. My dad sent me not only some flowers but also some cookies.
 4. I am not only a doctor but also a waiter.
 5. These houses aren’t not only new but also comfortable.

            Qua các cách dùng và bài tập áp dụng hy vọng mọi người và các em học sinh có thể vận dụng tốt nhất cấu trúc hữu ích trên. Chúc mọi người thành công!

1 bình luận về “Cấu trúc Not only, but also: Lý thuyết, cách dùng, đảo ngữ và bài tập”

Viết một bình luận